Waarom en voor wie?
Een spelregelbewijs maakt volleyballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast zorgt het kennen van de regels voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels ook nog eens zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen.
Het leren kennen en toepassen van regels begint eigenlijk al vanaf het moment dat de allerkleinsten op volleybal (Cool Moves Volley) gaan. De officiële volleybal spelregels worden vanaf de jeugdklassen gehanteerd. Vandaar dat het spelregelbewijs in eerste instantie voor jeugdspelers is. De website www.expertise.nevobo.nl, met aantrekkelijke beelden en spelregels in begrijpelijke taal, is natuurlijk ook te gebruiken voor jongere spelers, oudere spelers en scheidsrechters.

Inhoud van het spelregelbewijs?
De toetsvragen zijn gericht op 15 spelsituaties. Met die onderverdeling belichten we diverse spelregels. Alle belangrijke spelregels uit het officiële spelregelboekje komen aan bod. In sommige situaties is ervoor gekozen net wat dieper op de stof in te gaan dan in andere situaties. Er is overal gekeken naar relevantie voor jeugdspelers. Bij elke situatie zijn oefenvragen opgesteld. Ook de oefenvragen bestaan uit basisvragen en wat moeilijker vragen. Alle spelsituaties en –regels zijn in heldere taal omschreven en voorzien van beeld- en filmmateriaal.
De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op die spelregel. Alle vragen zijn te beantwoorden met de informatie op de website. Het antwoord staat óf in de spelregels in begrijpelijke taal óf in de spelsituaties.

Wat moet je doen om het spelregelbewijs te halen?
Op www.expertise.nevobo.nl zijn per spelsituatie oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen (jong en oud) maken zo vaak hij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen. Leden die het spelregelbewijs willen halen moeten wel eerst de vijf levels doorlopen.
Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of zo vaak als nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden. Voorafgaand aan de eindtoets moeten 5 levels doorlopen worden. Elk level heeft 10 vragen. bij level 1 moet je minstens 5 juiste antwoorden geven bij level 2 moet je minstens 6 juiste antwoorden geven bij level 3 moet je minstens 7 juiste antwoorden geven bij level 4 moet je minstens 8 juiste antwoorden geven bij level 5 moet je minstens 9 juiste antwoorden geven Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden.
De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden.
Ja, dat mag. Iedereen heeft zijn eigen inloggegevens en zijn eigen account. Er zitten geen regels vast aan waar je de toets maakt.
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het halen van het spelregelbewijs. Verenigingen hebben wel een belangrijke taak in het instrueren, informeren en motiveren van hun leden. De trainer kan hierin wellicht ook een rol vervullen.

Account & Inloggen
De leden kunnen zelf een account aanmaken in het inlogscherm van www.expertise.nevobo.nl. Dit kan door te klikken op de oranje login-knop rechtsboven in het scherm. Volg vervolgens de stappen in het scherm dat verschijnt. Na het aanmaken van een account is inloggen op de website mogelijk. Let op: Bij het aanmaken van een account moet de relatiecode (lidnummer) worden ingevuld, zodat het spelregelbewijs in de ledenadministratie wordt verwerkt. Als de relatiecode niet wordt ingevuld, wordt het spelregelbewijs ook niet zichtbaar in Sportlink en kan de vereniging niet zien dat het behaald is.
Als een speler zijn gebruikersnaam of wachtwoord kwijt is, kan hij/zij gebruik maken van de ‘inloghulp’. Deze is te vinden door te klikken op de oranje login-knop rechtsboven in het scherm. De ‘inloghulp’ verschijnt rechtsonder in het volgende scherm. Hier kan de gebruikersnaam of het wachtwoord worden opgevraagd.

Verplichting spelregelbewijs
Het is zeker (nog) niet verplicht om het spelregelbewijs te halen.
Dat kan zeker. Iedereen met een account kan inloggen op www.expertise.nevobo.nl en het spelregelbewijs halen. Pas als de relatiecode in het account is ingevuld wordt het diploma en de V6 licentie in Sportlink geregistreerd en kunnen er wedstrijden gefloten worden.

Suggesties, opmerkingen of vragen
Opmerkingen of suggesties over de website en de daarop beschikbare materialen kunnen verzonden worden aan: masterz@nevobo.nl. Alle andere vragen kunnen worden gesteld bij het desbetreffende regiokantoor.
Last modified: Wednesday, 17 May 2023, 4:30 PM